Skip to content

You are here: Home / Training / Studentships for initiation to research (INIREC)

Beques INIREC 2022

L'IMTech convoca 4 beques d'iniciació a la recerca al portal INIREC amb les característiques següents:

  • Beques per realitzar el treball final de màster (TFM) durant el curs 2021-2022 en algun dels 4 programes de referència de l'IMTech, https://imtech.upc.edu/en/training/academic-programmes
  • Durada de 4 mesos, amb un import de 300€/mes.
  • Almenys un dels directors del TFM ha de ser membre de l'IMTech.
  • Es valorarà positivament el caràcter interdisciplinari del projecte i la col·laboració entre diversos grups de recerca de la UPC o amb grups d'altres institucions.
  • El període de la beca serà de l'1 març al 30 juny de 2022.

Les sol·licituds s'han d'enviar a través del portal d'ajuts INIREC abans del 18 de febrer, clicant a "TRAMITA LA TEVA INSCRIPCIÓ", i omplint els 4 camps. Cal també  enviar correu a adjuntant:

  1. Expedient del candidat (de grau i màster)
  2. Descripció del projecte, incloent nom(s) de/de la director(s)/a(es) [màx 1 pàg]
  3. CV del candidat [1 pàg]